Sukses

Lifestyle

Selain Wajib Berzakat Fitrah, Penting Tunaikan Zakat Mal (Harta)

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. At-Taubah: 11)"

Tak terasa, dalam hitungan hari ke depan, umat muslim telah sampailah kepada hari yang begitu bahagia yakni hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Selain ada rasa bahagia menyambut datangnya hari raya, tidak sedikit dari kita yang akan merasa sedih karena Ramadan akan segera berakhir dan perlahan meninggalkan kita. Semoga saja, kita senantiasa diberi umur panjang pagi berkah agar bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya.

Bicara mengenai akhir Ramadan dan menyambut datangnya Idul Fitri, satu hal yang tak boleh terlewatkan dan wajib dilakukan umat muslim adalah menunaikan atau membayar zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat adalah bersih, terpuji dan suci. Ini sesuai dengan fungsi zakat yang sebagai pembersih diri. Zakat juga sering dikatakan sebagai kadar harta tertentu yang dikeluarkan umat muslim kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Copyright by vancity.com

Mengenai zakat, ada yang namanya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri oleh semua orang muslim baik wanita, pria, anak-anak hingga orang tua yang merdeka atau hamba. Besaran zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 2,5 kg atau 3,1 liter. Untuk orang Indonesia, zakat yang wajib dibayarkan adalah beras.

"Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat." (QS. An-Nisa: 77)

Terlepas dari wajibnya seorang muslim untuk melakukan zakat fitrah, umat muslim yang mampu juga sangat penting dan wajib membayar zakat mal atas harta yang dimiliki. Zakat mal merupakan zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus membayar zakat.

"Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum: 39).

Nah Ladies, buat kamu yang beragama muslim, selain wajib membayar zakat fitrah, penting dan wajib pula untuk membayar zakat mal jika hartamu sudah mencapai nisab ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri.

(vem/mim)
Loading